[1]
2001N. 3., «Volum 59», Internasjonal Politikk, bd. 59, 1.