[1]
2002N. 3., «Volum 60», Internasjonal Politikk, bd. 60, 1.