[1]
2003N. 2., «Volum 61», Internasjonal Politikk, bd. 61, 1.