[1]
H. Mouritzen, «Grænser for handlefrihed: Skandinaviske stater i asymmetrisk bilateralt diplomati», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, s. 6–27, jan. 2022.