[1]
S. Diesen, «Økonomiens primat – den utslagsgivende årsak til norsk forsvarsomstilling etter den kalde krigen», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 2, s. 229-239, jun. 2021.