[1]
K. Friis, «Militæraktivisme: Uklare definisjoner og politisk slagside», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 2, s. 166–172, mai 2021.