[1]
H. L. Saxi, «Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 2, s. 190–207, jun. 2021.