[1]
H. Mouritzen, «’Aktivisme’: drop det begreb!», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 2, s. 185–187, mai 2021.