[1]
P. Y. Lindgren og K. Waage, «Kinas bruk av økonomisk statshåndverk: Hva Kina vil og hva det får til», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 331–340, okt. 2021.