[1]
T. E. Fjærtoft, «Norsk støtte til FNs totalforbud mot atomvåpen?», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 388–410, nov. 2021.