[1]
2007N. 1., «Volum 65», Internasjonal Politikk, bd. 65, 1.