[1]
S. T. Hauge, «Track IV: Framtidens diplomati», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, s. 138–156, jun. 2022.