[1]
2008N. 1., «Volum 66», Internasjonal Politikk, bd. 66, 1.