[1]
U. Sverdrup, «Oljefondet og utenrikspolitikken: Gorillaen i rommet», Internasjonal Politikk, bd. 74, nr. 1, mar. 2016.