[1]
2008N. 4., «Volum 66», Internasjonal Politikk, bd. 66, 1.