[1]
A. Romarheim, «Terrorkrigens narrativer», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 3, s. 273–290, sep. 2021.