[1]
C. Hellestveit og G. Nystuen, «Folkeretten og 11. september – et vannskille?», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 3, s. 309-318, sep. 2021.