[1]
2005N. 1., «Volum 63», Internasjonal Politikk, bd. 63, 1.