[1]
2004N. 1., «Volum 62», Internasjonal Politikk, bd. 62, 1.