[1]
N. Hegertun, «En stille revolusjon av utviklingssamarbeidet?», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 341–366, okt. 2021.