[1]
R. J. Hagen, «Utviklingspolitikken: En revolusjon er en illusjon?», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 367–376, okt. 2021.