[1]
Øyvind Eggen, «Revolusjonens forløpere og konsekvenser», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 377-387, okt. 2021.