[1]
J. Ekkeren Onsager og K. Stuvøy, «Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 3, s. 350–374, sep. 2022.