[1]
A. Halvorsen, «Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 444–449, des. 2021.