[1]
H. Urdal og I. Rødningen, «Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 461–469, des. 2021.