[1]
N. N. Schia, L. Olsson, og I. Rødningen, «Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 438–443, des. 2021.