[1]
J.-A. Røttingen og K. H. Onarheim, «Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, s. 450–460, des. 2021.