[1]
L. H. Gulbrandsen og E. . A. T. Hermansen, «Ever Closer Union? Norges tilknytning til EUs klimaregelverk», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, s. 170–183, jun. 2022.