[1]
I. Neumann, «Diplomaten som helt: Fridtjof Nansen», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 2, s. 236–254, jul. 2022.