[1]
A. T. Andersen, «I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 3, s. 375–399, okt. 2022.