[1]
K. Haugevik, «Verden i endring, diplomati i fatning», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, s. 157–164, jun. 2022.