[1]
E. L. Rosvold, «Norsk klima- og utenrikspolitikk: Er ambisjonen om å være en global klimaforkjemper forenelig med Norges rolle som petroleumsprodusent?», Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, s. 165–169, jun. 2022.