[1]
W. Yennie Lindgren og P. Y. Lindgren, «Kampen om idémessige forklaringer på japansk sikkerhetspolitikk: Kina i Japans identitetskonstruksjon», Internasjonal Politikk, bd. 74, nr. 3, sep. 2016.