[1]
C. Hellestveit, «Migrasjonskrisen: Som man sår? Om forholdet mellom vestlige intervensjoner og flyktningkrisen», Internasjonal Politikk, bd. 74, nr. 2, jun. 2016.