[1]
M. Lanteigne, «Norden og Kina: ‘Smått er godt’ Islands økonomiske diplomati med Kina», Internasjonal Politikk, bd. 74, nr. 3, sep. 2016.