[1]
H. Notaker, «Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv», Internasjonal Politikk, bd. 81, nr. 1, s. 115–141, feb. 2023.