[1]
J. Fagerberg, «Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon », Internasjonal Politikk, bd. 81, nr. 3, s. 465–491, aug. 2023.