[1]
E. Brattberg, «Sveriges säkerhetspolitiska förhållande med USA i en ny tid», Internasjonal Politikk, bd. 75, nr. 1, mar. 2017.