[1]
H. Ø. Breitenbauch, «Det store nordiske rum: Trump, Putin og geopolitikkens uafvendelighed», Internasjonal Politikk, bd. 75, nr. 1, mar. 2017.