[1]
H. E. Restad, «Det amerikanske valget (eller: er enden nær?)», Internasjonal Politikk, bd. 75, nr. 1, mar. 2017.