[1]
S. Tallaksen, «Harald Høiback: ‘Forsvaret – Et kritisk blikk fra innsiden’», Internasjonal Politikk, bd. 75, nr. 1, aug. 2017.