[1]
K. M. Haugevik, «Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?», Internasjonal Politikk, bd. 75, nr. 2, okt. 2017.