Jensen, M. S. «Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer». Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 3, september 2019, s. 266-77, doi:10.23865/intpol.v77.1369.