Fägersten, B., og B. Jerdén. «En Moralisk Stormakt I Post-Neutral Tappning: Svensk Utrikespolitik 2011–2018». Internasjonal Politikk, Bd. 76, nr. 4, desember 2018, s. 343-54, doi:10.23865/intpol.v76.1370.