Aukrust, K. «Macron-Metoden». Internasjonal Politikk, Bd. 76, nr. 3, desember 2018, s. 269-78, doi:10.23865/intpol.v76.1439.