Rottem, Svein Vigeland, mfl. «Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, september 2020, s. 284-10, doi:10.23865/intpol.v78.1504.