Græger, N. «Iver B. Neumann, Forsvarsdebatten Og Fagtradisjoner – Kritiker, Rabulist Og Nybrottsmann». Internasjonal Politikk, Bd. 77, nr. 2, juni 2019, s. 133-9, doi:10.23865/intpol.v77.1608.