Larsen, Esben Salling. «Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, september 2020, s. 233-56, doi:10.23865/intpol.v78.1807.