Jørgensen, A.-K., og A. Østhagen. «Norges Vern Av Suverene Rettigheter Rundt Svalbard: Russiske Persepsjoner Og Reaksjoner». Internasjonal Politikk, Bd. 78, nr. 2, mars 2020, s. 167-92, doi:10.23865/intpol.v78.1838.