Jørgensen, A.-K., og A. Østhagen. «Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 2, mars 2020, s. 167-92, doi:10.23865/intpol.v78.1838.